THỊ TRẤN VẠN GIÃ TỔ CHỨC DÂNG HƯƠNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM    Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác thu thập thông tin về dân cư    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp   
[Đăng ngày: 11/10/2018]
Sáng ngày 10.10 Hội trường UBND Thị trấn Vạn Giã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Vạn Giã lần thứ IX, nhiệm kỳ (2019 – 2024).
Đến dự có đồng chí Huỳnh Ngọc Thơ – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Ngô Liền – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy; Đồng chí Lê Hồng Phương -  Bí thư Đảng ủy thị trấn Vạn Giã và hơn  70 đại biểu tham dự đại hội.
Đại hội đại biểu Mặt trận TQVN thị trấn Vạn Giã lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 – 2024) diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về “ Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Viện Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”
Đại hội là cơ hội để các Ban công tác Mặt trận trên địa bàn thị trấn Vạn Giã tổ chức đánh giá một cách đầy đủ những kết quả đã thực hiện trong suốt nhiệm kỳ (2014 – 2019) và đưa ra những định hướng về mục tiêu biện pháp thực hiện công tác của năm (2019- 2024).
Đại diện đoàn chủ tịch ông Nguyễn Văn Tấn – Phó chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019 mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Từ 5 nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đem lại lợi ích thiết thực đối với cộng đồng dân cư cụ thể là trồng cây xanh tuyến đường Nguyễn Trãi, vận động nhân dân đóng góp tiền và xi măng để làm sạch hai bên lề đường và đặc biệt là mô hình “Thắp sáng đường đô thị” đã được các ban công tác mặt trận TDP số 2.6.9.11.14 tích cực triển khai hiệu quả.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, Trong nhiệm kỳ qua đã vận động “ Quỹ vì người nghèo” với số tiền 380.904.000đồng, “Quỹ đền ơn đáp nghĩa 150.300.000 đồng, thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, trợ cấp khó khăn số tiền 567.420.000 đồng…
Tại đại hội cũng đã bầu ban Thường trực Mặt trận nhiệm kỳ mới và Thông qua Nghị quyết đại hội UBMTTQVN khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với nội dung tha thiết kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ nêu cao tinh thần yêu nước, tăng cường đoàn kết chung sức chung lòng quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình hành động do Đại hội đề ra, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống./.
      Thực hiện: Thiện BảoĐang online: 17

Số lượt truy cập: 571158