Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác thu thập thông tin về dân cư    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp   
[Đăng ngày: 23/08/2020]
Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” đang ngày càng lan tỏa tạo, tạo sự đổi mới, đầy tích cực trong công tác Đoàn và phong trào TTN ở địa phương. Từ cuộc vận động, nhiều mô hình “Chi đoàn mạnh” đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc nâng cao chất lượng Chi đoàn, tạo bước chuyển biến về chất lượng, tổ chức và hoạt động của Chi đoàn để từ đó thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Tiêu biểu như chi đoàn Quân sự thị trấn Vạn Giã, một trong những chi đoàn hoạt động tốt của Đoàn cơ sở thị trấn Vạn Giã.
Chi đoàn Quân sự thị trấn Vạn Giã hiện nay có 11 đoàn viên, Ban Chấp hành chi đoàn có 03 đồng và 07/11 đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, chi đoàn đã chủ động tham mưu cấp ủy chi bộ củng cố, kiện toàn bộ máy chi đoàn, phát triển đoàn viên trong lực lượng dân quân ở địa phương đảm bảo số lượng và chất lượng.
Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động năm của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thị trấn Vạn Giã, ngày từ đầu năm chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt, lấy ý kiến về việc định hướng các hoạt động của chi đoàn từ đó phân công cụ thể từng đồng chí phụ trách những nội dung mà chi đoàn triển khai trong từng tháng lấy kết quả để đánh giá, xếp loại đoàn viên trong năm của từng đồng chí.
Bên cạnh công tác quốc phòng - quân sự địa phương, Ban Chấp hành chi đoàn Quân sự thường xuyên tổ chức và tham gia tốt các hoạt động của tại cơ sở, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương nhất là thanh niên trong lực lượng dân quân và thanh niên là đảng viên. Trong những năm qua, chi đoàn luôn được xếp loại xuất sắc toàn diện dẫn đầu và liền kế thi đua của Đoàn cơ sở, nhận nhiều giấy khen, bằng khen của huyện và thị trấn. 

Đặc biệt, công tác bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo đoàn viên ưu tú để Đảng ủy cử đi học các lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và phát triển đảng viên mới được chi đoàn tập trung thực hiện thường xuyên. Hằng năm cử từ 2-3 đoàn viên tham gia học các lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và giới thiệu được kết nạp Đảng từ 1-2 đồng chí (từ đầu năm đến nay chi đoàn có 02 đồng chí được kết nạp Đảng và cử 02 đồng chí đi học lớp Bồi dưỡng dành cho đối tượng kết nạp Đảng), được Đảng ủy, cấp ủy chi bộ đánh giá cao.
Công tác quản lý đoàn viên được thực hiện một cách khoa học và chặc chẽ theo quy định của Trung ương Đoàn. Tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 tháng/ lần, Ban chấp hành chi đoàn thường xuyên cập nhật các thông tin của Đoàn - Hội - Đội các cấp để triển khai trong các buổi sinh hoạt tạo sự sinh động, thu hút đoàn viên. Hằng năm, có 100% đoàn viên chi đoàn đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên, kết quả có từ 95 % đoàn viên xếp loại tốt trở lên. 
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, UV. BCH, Bí thư chi đoàn Quân sự cho biết: Để hoạt động của chi đoàn Quân sự đạt được những kết quả tốt, trong những năm qua Ban Chấp hành chi đoàn đã nỗ lực vận dụng sáng tạo các phương thức trong việc giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, rèn luyện thể chất và tinh thần, đinh hướng cho đoàn viên thanh niên trong học tập, lao động. Tạo sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể chi đoàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình, phong trào của Đoàn cấp trên, tích cực thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự ở địa phương đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên và nhân dân kịp thời định hướng, giải quyết các vấn đề vướn mắc trong các hoạt động, củng cố niềm tin, khẳng định vị thế của Đoàn Thanh niên, nhất là đoàn viên trong lực lượng dân quân đối với người dân trên địa bàn thị trấn.
  Trong những năm tiếp theo, việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” nói riêng, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN ở địa phương nói chung sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng tin rằng chi đoàn Quân sự thị trấn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được với sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể và vận dụng sáng tạo, đổi mới các phương pháp tổ chức hoạt động, áp dụng các kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục là một trong những chi đoàn mạnh của Đoàn cơ sở. Cùng với các chi đoàn trên địa bàn tổ chức tốt các hoạt động do Đoàn cơ sở triển khai, góp phần hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra./.

TH. Thế ToạiĐang online: 12

Số lượt truy cập: 1207161

onwinsekapera