Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác thu thập thông tin về dân cư    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp   
[Đăng ngày: 19/02/2013]
TIỀM NĂNG KINH TẾ


Thị trấn Vạn Giã tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - thương mại - du lịch; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Nông - ngư nghiệp”.
- Đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, thương mại, du lịch: khuyến khích Nhân dân tăng quy mô đầu tư, đa dạng hoá các ngành nghề sản xuất kinh doanh; kêu gọi đầu tư xây dựng kè bờ biển thị trấn Vạn Giã thành khu du lịch – dịch vụ phục vụ việc giải trí cho Nhân dân; Tận dụng lợi thế cầu cảng, kêu gọi các công ty, doanh nghiệp đầu tư mở các văn phòng lữ hành, du lịch phục vụ du khách tham quan du lịch khu vực Vịnh Vân Phong; tập trung mở rộng quy mô và đầu tư mới các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp thu hút và giải quyết được nhiều lao động của địa phương. Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến thuỷ, hải sản nhằm giải quyết lao động tại chổ, đồng thời tiêu thụ sản phẩm đánh bắt hải sản của ngư dân, vận dụng các chính sách của nhà nước để hỗ trợ cho nông dân. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, Chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và đầu tư phát triển ngành dịch vụ, nhất là thu mua và chế biến nông sản, mở rộng nghề nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngư dân đánh bắt hải sản, nhất là đầu tư đánh bắt xa bờ. Cùng với các ngành liên quan có biện pháp hữu hiệu chuyển đổi mô hình hoạt động của Hợp tác xã thuỷ sản để phát triển hiệu quả.
Đang online: 14

Số lượt truy cập: 1207188

onwinsekapera