Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác thu thập thông tin về dân cư    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp   
[Đăng ngày 24/04/2023]
[Đăng ngày 23/02/2023]
[Đăng ngày 02/02/2023]
[Đăng ngày 21/11/2022]
[Đăng ngày 15/11/2022]
[Đăng ngày 25/10/2022]
[Đăng ngày 25/10/2022]
[Đăng ngày 18/10/2022]
Từ tháng 7, Thị trấn Vạn Giã bắt đầu triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên địa bàn thị trấn Vạn Giã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị trấn. Tính đến ngày 17/10/2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết 1.208 hồ sơ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân (còn gọi là khách hàng), Việc triển khai chứng thực bản sao điện tử đã giúp tiết kiệm chi phí, thời gian chờ đợi, đi lại của cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.
            Thời gian tới, UBND thị trấn Vạn Giã sẽ tăng cường tuyên truyền trong Đảng viên, cán bộ, công chức, người dân và tổ chức trên địa bàn,  thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, tuân thủ các quy định được quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về chứng thực, tiến tới xã hội số, nền kinh tế số, đẩy mạnh giao dịch điện tử thì việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính rất quan trọng bởi thay vì truyền thống chứng thực bản sao cấp kết quả giấy thì sẽ sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cấp bản sao điện tử, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử./.

                                                                                                                                         Người thực hiện
                                                                                                                                          Phạm Thị Trang
[Đăng ngày 20/09/2022]
[Đăng ngày 20/09/2022]
[Đăng ngày 20/09/2022]
[Đăng ngày 14/09/2022]
[Đăng ngày 07/09/2022]
[Đăng ngày 30/08/2022]
[Đăng ngày 25/08/2022]


Đang online: 14

Số lượt truy cập: 1207164

onwinsekapera