Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác thu thập thông tin về dân cư    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp   
[Đăng ngày 05/06/2018]
GIỚI THIỆU VỀ UBND THỊ TRẤN VẠN GIà

Tên đầy đủ:               Ủy ban nhân dân Thị trấn Vạn Giã
Tên giao dịch:           Ủy ban nhân dân Thị trấn Vạn Giã
Trụ sở đặt tại:            Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại số:          0258.3840.224
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


1


Đang online: 18

Số lượt truy cập: 752001