[Đăng ngày 04/06/2018]
THƯỜNG TRỰC UBND THỊ TRẤN VẠN GIÃChủ tịch UBND TT
Ông Nguyễn Hữu Trường 
  


                           
              Phó Chủ tịch UBND TT                             Phó Chủ tịch UBND TT
              Ông: Lê Đình Vinh                                     Ông : Nguyễn Hữu Chiến Quốc
              

GIỚI THIỆU VỀ UBND THỊ TRẤN VẠN GIà

Tên đầy đủ:               Ủy ban nhân dân Thị trấn Vạn Giã
Tên giao dịch:           Ủy ban nhân dân Thị trấn Vạn Giã
Trụ sở đặt tại:            Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại số:          0258.3840.224
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


1


Đang online: 144

Số lượt truy cập: 1506057