[Đăng ngày 17/10/2023]
[Đăng ngày 03/10/2023]
Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2023
(Xem chi tiết văn bản tại đây)

[Đăng ngày 02/10/2023]

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý III năm 2023
[Đăng ngày 12/09/2023]
  290/BC-UBND Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2023
(Xem chi tiết văn bản tại đây)
[Đăng ngày 27/08/2023]
[Đăng ngày 16/06/2023]
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
(Xem chi tiết văn bản tại đây)
[Đăng ngày 16/06/2023]
Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 16/6/2023 về tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
(Xem chi tiết văn bản tại đây)
[Đăng ngày 16/06/2023]
Báo cáo số 175/BC-UBND ngày 16/6/2023 về tình hình thực hiện kế hoạch và kết quả giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023
(Xem chi tiết văn bản tại đây)
[Đăng ngày 22/09/2022]
[Đăng ngày 08/06/2022]
1


Đang online: 118

Số lượt truy cập: 1505952