[Đăng ngày 15/08/2023]
Báo cáo số 260/BC-UBND về tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Vạn Giã
[Đăng ngày 07/05/2023]

Báo cáo số 114/BC-UBND ngày 07/5/2023 về tình hình thực hiện Công tác quản lý đất đai Quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn
(Xem chi tiết văn bản tại đây)
1


Đang online: 140

Số lượt truy cập: 1505980