Hội nghị triển khai hướng dẫn công tác thu thập thông tin về dân cư    Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp   
[Đăng ngày: 27/07/2021]

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID

 

Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng,

chống dịch bệnh ở người huyện

Ông Đàm Ngọc Quang
+ Số
 điện thoại: 02583.505656
+ Email: dnquang.vn@khanhhoa.gov.vn.


Chánh
 Văn phòng:

Ông Ngô Đình Phước
+ Số
 điện thoại: 0918807773 - 02583.840220
+ Email: ndphuoc.vn@khanhhoa.gov.vn

Trưởng phòng Y tế -

Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống

dịch bệnh ở người huyện

Trần Công Hiền
 + Số
 điện thoại:

0907716525 - 0258.3911844
+ Email: vn@khanhhoa.gov.vnĐang online: 8

Số lượt truy cập: 1196961

onwinsekapera