[Đăng ngày 14/09/2023]
Về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CS00816 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Kha Tuấn Đạt.
(Xem chi tiết văn bản tại đây) 

[Đăng ngày 14/09/2023]
Về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CH 06150 do UBND huyện Vạn Ninh cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. 
(Xem chi tiết văn bản tại đây)
[Đăng ngày 15/08/2023]
[Đăng ngày 01/11/2022]
[Đăng ngày 14/09/2022]
[Đăng ngày 02/08/2022]
1


Đang online: 6

Số lượt truy cập: 1509393