[Đăng ngày 15/04/2024]
[Đăng ngày 31/01/2024]
[Đăng ngày 08/01/2024]

Lịch tiếp công dân của UBND thị trấn Vạn Giã năm 2024
Xem chi tiết văn bản tại đây 
[Đăng ngày 04/01/2024]
  Về việc niêm yết công khai dự thảo báo cáo kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bản tổng hợp điểm số các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật năm 2023 
Xem chi tiết văn bản tại đây
[Đăng ngày 11/10/2023]

Về việc tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023

- Kế hoạch và thông báo tuyển dụng: Xem chi tiết tại đây 
[Đăng ngày 11/10/2023]
[Đăng ngày 02/10/2023]
  Niêm yết Về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số vào sổ CS 00816 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Kha Tuấn Đạt. (Xem chi tiết văn bản tại đây)[Đăng ngày 15/09/2023]

Về việc kết thúc niêm yết kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh.
(Xem chi tiết văn bản tại đây)
[Đăng ngày 13/09/2023]
Cơ sở đăng kiểm tàu cá được phân loại như thế nào? Được phép thành lập chi  nhánh cơ sở đăng kiểm tàu cá hay không?
V/v Đăng kiểm tàu cá đã trễ hạn đăng kiểm
[Đăng ngày 05/09/2023]
[Đăng ngày 02/09/2023]
[Đăng ngày 23/08/2023]

Về việc quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố trên địa bàn thị trấn Vạn Giã.
[Đăng ngày 21/08/2023]
[Đăng ngày 16/08/2023]
[Đăng ngày 22/06/2023]


Đang online: 141

Số lượt truy cập: 1506067