[Đăng ngày 04/01/2024]

Về việc kết luận của Hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật theo thông tư 01/2019/TT/-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 ( Lần 39 Đợt 04/2023) (Xem chi tiết văn bản tại đây)
[Đăng ngày 27/09/2023]
Phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố số 02, 04, 07, 10, 14, 15 - Nhiệm kỳ 2020-2025
(Xem chi tiết văn bản tại đây) 
[Đăng ngày 01/06/2023]
[Đăng ngày 28/03/2023]
[Đăng ngày 28/03/2023]
[Đăng ngày 28/03/2023]
[Đăng ngày 07/02/2023]
[Đăng ngày 03/02/2023]
[Đăng ngày 01/11/2022]
[Đăng ngày 13/10/2022]
[Đăng ngày 10/10/2022]
[Đăng ngày 10/10/2022]
[Đăng ngày 09/10/2022]
[Đăng ngày 22/09/2022]
[Đăng ngày 22/09/2022]
12


Đang online: 129

Số lượt truy cập: 1505964