[Đăng ngày 23/08/2023]

STT

TỔ DÂN PHỐ

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

A. BÍ THƯ CHI BỘ

1

TDP số 01

Nguyễn Văn Hạt

0975.089.717

2

TDP số 02

Nguyễn Hữu Hoàng

0976.519.187

3

TDP số 04

Phạm Nguyễn Thị Hồng Vân

0976.526.787

4

TDP số 07

Đinh Văn Tư

0905.728.954

5

TDP số 08

Trần Mạnh Hùng

0987.854.937

6

TDP số 09

Nguyễn Văn Tiến

0913.469.036

7

TDP số 10

Phan Hữu Lừng

0916.186.117

8

TDP số 11

Võ Thành Quang

0386.317.240

9

TDP số 12

Đặng Thanh Tùng

0917.120.759

10

TDP số 13

Nguyễn Văn Tài

0972.333.421

11

TDP số 14

Nguyễn Văn Tấn

0973.752.721

12

TDP số 15

Lê Tấn Hoàng

0916.454.250

B. TỔ TRƯỞNG

1

TDP số 01

Huỳnh Thị Lanh

0935.916.827

2

TDP số 02

Trần Thị Thanh

0983.344.061

3

TDP số 04

Nguyễn Thị Ngọc Thắm

0368.372.516

4

TDP số 07

Nguyễn Thị Thu Hà

0962.785.781

5

TDP số 08

Nguyễn Minh Tâm

0985.281.501

6

TDP số 09

Lê Thư

0976.797.896

7

TDP số 10

Trần Ngọc Châu

0388.929.014

8

TDP số 11

Lê Thừa

0347.136.715

9

TDP số 12

Phan Thị Chín

0944.730.663

10

TDP số 13

Nguyễn Văn Tài

0972.333.421

11

TDP số 14

Nguyễn Trọng Trí

0907.995.253

12

TDP số 15

Bùi Thị Bích Hiệp

0347.311.606

C. TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

1

TDP số 01

Nguyễn Thị Đẹp

039.9314.723

2

TDP số 02

Mai Văn Thái

0372.195.838

3

TDP số 04

Nguyễn Thị Ánh Thu

035.8264.788

4

TDP số 07

Đinh Văn Trí  

0972.248.101

5

TDP số 08

Nguyễn Thị Ngọc Cúc

0395.823394

6

TDP số 09

Lưu Công Trứ

0935.859.900

7

TDP số 10

Nguyễn Xanh

0963.150.988

8

TDP số 11

Trần Văn Trịnh

0815.982.334

9

TDP số 12

Nguyễn Thị Thạch

0934.835.632

10

TDP số 13

Nguyễn Văn Lành

0356.738.389

11

TDP số 14

Huỳnh Thị Thu Bình

0335.750.348

12

TDP số 15

Nguyễn Thị Thất

0778.554.7771


Đang online: 140

Số lượt truy cập: 1506052