[Đăng ngày 08/01/2024]
  Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Xem chi tiết văn bản tại đây 


Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
[Đăng ngày 05/01/2024]
[Đăng ngày 02/01/2024]
[Đăng ngày 13/09/2023]

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa thị trấn Vạn Giã (Xem chi tiết văn bản tại đây) 
[Đăng ngày 11/09/2023]
[Đăng ngày 11/09/2023]
[Đăng ngày 10/09/2023]
[Đăng ngày 10/09/2023]
[Đăng ngày 10/09/2023]
[Đăng ngày 21/08/2023]
[Đăng ngày 02/08/2023]
[Đăng ngày 02/08/2023]
[Đăng ngày 24/07/2023]
[Đăng ngày 24/07/2023]
[Đăng ngày 06/07/2023]


Đang online: 139

Số lượt truy cập: 1505976